accueil
Rotswand: Hérou
Rotspartij die de loop van de Ourthe versperd over 1400 m. Gevolgd door rotsen die een bijna verticale wand vormen, met enkele duizelingwekkende hoogtes. Victor Hugo bracht hier in 1862 een bezoek. Valt onder monumentenzorg sinds 1937.

(wandelingen  6, FR en GR)
Cresse Ste Marguerite
Rots van 20m hoogte, met op de top een nis waarin een beeld van Sint Marguerite staat, beschermheilige van de kerkgemeenschap, slechts enkele meters van de Ourthe verwijderd.
Lees de legende
(wandeling 10)
Les Ondes
Plaats waar de Ourthe zich een doorgang wringt door de smalle vallei en vervolgens van bocht tot bocht verder tolt.

(wandelingen 2 en 6)

Samenvloeiing van de twee Ourthes
Waar de oostelijke en westelijk Ourthe in elkaar overlopen.

(wandelingen  8 en 11)

Nasse à poissons
Kleine dam in de oostelijke Ourthe, waar een eerste bezinking van modder, die van stroomopwaarts komt, plaatsvindt. Er ligt een bruggetje over. Een gedeelte van de dam vergemakkelijkt de tocht stroomopwaarts van de vissen tijdens de paringstijd.

(wandeling 11)
Barrage de Nisramont
Werk van 13 m hoogte die de loop van de Ourthe afdamt. Hydro-elektrische centrale en zuiveringsstation. Meer van 3.000.000 m3 op 47 Ha..

(wandeling 14)
Het koopmanskruis
Een ijzeren kruis, opgericht in de negentiende eeuw, ter nagedachtenis aan schapenhandelaren die op dit (toentertijd) belangrijke kruispunt vermoord en beroofd werden door bandieten. De oude sokkel droeg het jaartal 1837. Hoogtepunt van veel wandelingen.

(wandeling 13)
Meer "Belle-Meuse"
Waterpartij van 1Ha50 in de bedding van het beekje Belle-Meuse.

(wandelingen 4, 5 en 13)
Le Cheslé
Gesitueerd op het grondgebied van Bérismenil. Oude Keltische vestiging van vijfde en vierde eeuw voor Christus met een oppervlakte van 12 Ha, omgeven door versterkingen van 1.350m, gedeeltelijk gereconstrueerd aan de zuidoostelijke kant. Bij de ingang wordt nog altijd aan opgravingen verder gewerkt.

(wandeling 9)
Romeinse Villa
Daterend van de tweede of derde eeuw na Christus. Men heeft hier resten van het Hypocaustum gevonden en van het Préfornium; overblijfselen van een gedeelte van de gebouwen. Didactische gegevens ter plaatse.
Kapel van Ollomont
Gedeelte van een romaanse kerk uit de elfde eeuw. Alleen het koor is hier nog te vinden. Gebouw en begraafplaats én het oude huis dat er onder staat, vallen onder monumentenzorg. Het dak van dit huis werd gevormd met grote leisteen platen. Ook de muur is van leisteen. U vindt hier een paar opmerkelijke grafstenen.
(wandeling 12)
Kerk en pastorie
Deze zijn gebouwd in 1908 om de oude kerk van Ollomont te vervangen; altaar, kansel en communie-bank werden vormgegeven in steen; authentiek beeld van Sint Marguerite, beschermheilige van Nadrin.

(wandelingen 7, 11 en FE)
Kapel Notre-Dame-de-Hal
Opgericht in de veertiende eeuw op de hoek van de 'route du Hérou' en de weg naar Ollomont. Gedeeltelijk wit bepleisterd. Prachtige grote natuurstenen in de voorgevel en nieuwe glas-in-lood ramen.

(wandelingen 6, 12, …)
Boerderij Jacqmin
Harmonieuze boerderij uit het tweede gedeelte van de achttiende eeuw. Opmerkelijke puntgevel. Dak gemaakt van authentieke, met de hand uitgehakte, leistenen platen. Sinds 1989 valt deze boerderij onder Monumentenzorg.

(wandelingen  8, 11, 14 en FE)
Monument Europalia
Onthult in 1991, in tegenwoordigheid van Mevrouw Soares, echtgenote van de toenmalige Portugese president, in het kader van «Europalia Portugal». Werk in marmer, gecreëerd door Charters de Almedia, bestaande uit een portiek (soort menhir) met daarom heen 12 zuilen die de toenmalige 12 lidstaten van Europa voorstellen.
(wandeling  FE)

Fontaine de Filly
Authentieke gerestaureerde pomp, drinkplaats van het dorp.

(wandelingen  8, 11, 14 en FE)